Hovedindex

Avsnittet  Övningar – träning

Om övningarne
*Om grundspelsövningar
*Om rullspel
*Grundspel med screening- och skotträning (spärr)
*Kroppskontaktsträning
*Om dribbling
*Om platsbyte/växellöpningar
*Om korta ryck
*Om grundspel med kombinationsträning
*Anfallsträning
*Om bollövningar
*Om övergångspel
*Greppa bollen

Uppvärmning
Stafetlöpning
Jägere och jagad
Sidopass i rörelse
Passning bakom nacken
Passning runt kroppen
Passning med studs bakom ryggen
Ringlöpning
Strömpass - en spelare
Strömpass - 2 spelare
Slalomstafett
Bolluppsamling
Triangelpass med försvarsspelare
Lägg bollen
Sidopass 1
Sidopass 2
Ryck-pass-skotträning
Pressboll
Kedjedatten
Spel till målgården

Lekar
Spela tillsammans
Träffa dina medspelare
Studs mellan koner
Pricka käglan
Fånglek
Sjukhusleken
Pricka bollen
Blindstafett
Vält konen
Tröjboll
Plankboll
Finsk brännboll
Lagboll
Tre i rad
Jorden runt
Sten - sax - påse
Försvar
Hoppass och mottagning
Ringspel
Fästningen
Bollkontroll
Utveckling till riktig handboll
Snabboll

Övningar - Samspel
Sjuan 1-6
Depotboll
Mitt/9m-växel med motsatt 9m-avslut
Samspel med kantavslut
Positionsbyte med flera bollar
9m-avslut med spärr av M9
9m/pm til kantavslut
Växelspel med övergång
9m-inlöpnings/mittövergång 1
9m-inlöpnings/mittövergång 2
Kantutspel

Övningar - skott/mottagning
Allmänt avstämt skott
Avstämt med hög skottarm
Avstämt med låg skottarm
Underhandsskott
Kantskott
Allmänt om mottagning
Fånga hög boll
Fånga låg boll
Passning tom hand
Sidopass
Almänt passning/mottagning
Löpbandet
Boll mellan 4 spelare
Press mot en spelare
Löpning framår - 3 spelare
Vidarepassning
Övning mot vägg
Cirkelboll
Precionsstuds
Studs under bom
V-kast
Löppband med medspelare 1
Löppband med medspelare 2
Fånga över axeln
2+3 passer över hela banan
Lerduveskytte
Snabba pass
Fram och tilbaka
Snabba halvdistanspass
Raka/diagonalpass på ett ben
Cirkeboll på ett ben
Vikskott
Bakårpass - sidopass
4 man - Pass/mottagning
Långa kast 1-6
Fint-hoppskottpass 1-2

Övningar - Dribling
Enhandsdribbling
Slalom mellan koner
Slalom mellan skamler och tillbaka
Fånga fri spelare
Löpning runt konen
Fölga John
Dribbla och ta boll
Kvadratdribbling
Löpband med dribbling
Dribbling och pass

Övningar - Reaktion
Träffa spelaren
Hoppa över bollen
Maskerade passningar
Attack med försvar
Stjäl bollen
Snabba passningar
Boll i luften
Boll mellan benen
Klapp bakom ryggen
Kontring/försvar
Byt koner
Reaktion 1
Stjäl tröjan

Övningar med tennisboll
Tappa 2 bollar
Tappa 2 bollar - förskjutet
Kasta under benet
Runt om bollen
Klappa i händerna
Bollen bakom ryggen
Fånga 2 bollar
Tappa 2 bollar - parvis
Skott på mål med tennisracket
Skott på mål
Skott på mål med vänding

Övningar - Kondition
Press på 1 spelare
Försvarslöpning
Försvarspress
Passning med press
Långt utkast till 1 medspelare 1
Långt utkast till 1 medspelare 2
Långt utkast med press 1
Långt utkast med press 2
Anfall/försvar med press
Fram och tillbaka med diagonalpass
Matchspel med press
2 mot 2
Fram och tillbaka
Konditionsskott
Dribbla+ryck - 1 spelare
Dribbla+ryck - 2 spelare
3-6-9
8 minuters intervallöpning
Stafett med koner
Zig-zag-stafett
Konditionslöpning
Fram och sidledes tillbaka
Hastighetsträning
Stafett runt koner
Tidningslöpning

Övningar - Växlelspel
Om växelspel
Enkel växel 1
Enkel växel 2
Enkel växel 3
Enkel växel 4
Dubbelväxel 1
Dubbelväxel 2
Dubbelväxel 3
Dubbelväxel 4
Växel framför
Växel bakom
Växelövning 1
Växelövning 2
Växel bakom parvis
Växel med övergång
Enkel växel med tillbakapass
Enkel växel mot spel- och passningsryt
Anfall/försvar med växel
Ottetals växel
Växel framför med bakåtpass
Trippelväxel
Evighetsväxel
Växelövning

Övningar - växel med 9m och höger-vänster-6 (Y6)
Växel HV6 och 9m på 2 positioner
9m/Y6-växel
Växel Y6/9m med övergång bakom
Växel Y6/9m med inlöpning från mitten
Y6-växel
Växel bakom med inlöpning (släpvagn)
Växel bakom med inspel
Växel HV6/9M enkel
Växel 9M/Y6 enkel
Växel 9m/Y6 till M6

Övningar - Växlelspel M9/9m
Mittväxel/M6-träning
Dubbelväxel med avslutning
Enkel växel mot spelrytmen
Mittväxel
Uppväxling
Växel 9m/M9
Växel M9/9m till Y6
Växel 9m/M9 enkel
Växel M9/9m enkel
Växel M9/9m till 9m
Falsk fransk växel

Övningar - Växlelspel 9m/9m
Växel med spärr
Bred dubbelväxel
Växel bakom i två led
Växel med press

Övningar - Växlelspel linjen
Växel M6 och HV6

Övningar - Rörelse
3-stegshot
Triangel - vänster om
Triangel - höger om
Fyrkant
Fyrkant - stående
Fyrkant - rak löpning
Fyrkant - diagonallöpning
Fyrkant - diagonal och rak löpning
Stor stjärna
Stor stjärna - 2 bollar
Stor fyrkant
Cirkelboll
Spel framåt
Växel med positionsskifte
Dubbel cirkellöpning
Växellöpning med retur
Hinderlöpning
Diagonala pass och positionsbyte
Slalomlöpning
Vanliga passningar med positionsbyte
Löpning framåt - skott - försvar
Split vision
Rörelse 1-12

Övningar - Kantövergång (Y6-övergång)
Om övergångspel
Övergång framför 1
Övergång framför 2
Övergång framför 3
Övergång framför 4
Övergång bakom 1
Övergång bakom 2
Övergång bakom 3
Övergång med dubbelt avslut
Övergång bakom med bakåtpass
Övergång bakom med press
3-manna bakom med dubbelscreening
3-manna bakom med screening
3-manna bakom med direkt växelscreening

Övningar -övergång 9m-spelare
Övergång med 9m-växel
Övergång med Y6-växel
Övergångsspel med M9
Övergångsövning med dubbelt avslut
Övergång och växel

Övningar - linjespel
Om linjespel
Spela förbi försvar
M6 faller ner bakom HV2
Inlöpning av M6 bakom HV2
Linjeförsvar
Inspel till linjen (M6) 1
Inspel till linjen (M6) 2
Inspel till linjen (M6) bakom ryggen
M6-träning
Inspelning till linjen (M6) mellan ben

Övningar - screening (spärr)
Om screening
9m-övergång med screening - Y6 avslutar
9m-övergång med screening - Y6 avslutar efter fint
Dubbelväxel med dubbelscreening
Rysk spärr 1
Rysk spärr 2
1/2 Ryss
Sidspärr 1
Sidspärr 2
Tre rader
Screeningövning

Övningar - genombrott
Genombrott med fint
Genombrott med press
Genombrottsträning
Genombrott med snurrfinten
Genombrott efter övergång
Inlöpning med genombrott eller hoppskott
Hög försvarskant
Genombrott genom försvarare

Övningar - hoppskott
Hoppskott
Hoppskott på mjukmadrass
Linjehoppskott
Linjeskott
Diagonalt hoppskott mot försvar
Skott på halvdistans
Hoppskott efter växel
Hoppskottsträning

Övningar - kontring
Varför kontring?
Kontringsövning
Långt utkast med hoppskottsavslut
Kort och långt utkast till medspelare
Långt utkast med mittanfall
Långt utkast med växel
Långt utkast med tillbakalöpning
Långt utkast med press 1
Långt utkast med press 2
3 mot 3
4 mot 3
4 mot 3 med försvar
Lange udkast til midtspiller
Långt utkast till Y6 1
Långt utkast till Y6 2
Försvar - kontring - 1 spelare
Försvar - kontring - flera spelare
Ryck - skott - kontring
3-manna ryck mot 2 försvarsspelare
Snabb löpning med seriepass
Löpning med korta och långa passningar
Snabbt utkast till Y6
Långt utkast till Y6
Kontring - Y6 till Y6
Isländsk kontring
2 spelare släpar
3-pass-kontring
Kontring med medspelare
Kontring med mittpress
Andra våg till första våg
Kantkontring till målgård
Målstafett
Kontring djup Y6 till mitten

Övningar - Spel med press
Om spel med press
Press runt koner
Allmänt spel med press
Allmänt spel med press och pass Y6 till Y6
Press i 3 led med positionsbyte 1
Press i 3 led med positionsbyte 2
Press i 3 led med positionsbyte 3
Press i 3 led med Y6-utspel
Press med Y6-avslut
Rullövning
Långa utkast med press
Press med 9m/Y6-växel
Press med start från Y6
Press och övergång från 9m
Press från Y6 med hoppskott från Y6
Press och övergång från 9m
Pressövning med pass bakåt.
M9-press

Övningar - skotträning
Allmänt skott på mål
Kantskott bakom försvarsspelare
Skottövning i 3 led
Skottövning från 9m och Y6-position
Press på M6 försvar
Y6-press
Anfall/försvarsbyte
Press med Y6-avslut
Rullning till kant
Vip (Japan)
Först till 10
Casino
Kvitt eller dubbelt
Parvis til 10
Skott från Y6
Vikskott från kanten
Skottkonkurrens
Skottkombinationer
Skott genom rockring
Rockringsskott

Vad händer?
Vad händer 1-5
Fransk växel varianter
9m/9m varianter
Växel M6/Y6 varianter
M9/Y6 Växel varianter
Kantövergång varianter
M9/9m-växel varianter


Övningar - Försvar
Försvarsövning
Försvar mot hoppskott
Försvar - övergångar
Triangelförsvar
Försvar och kontring
Enskild försvarsteknik
Rörelser Y9 och M9
Rörelser 9m och Y6
Täcka skott
Täcka hoppskott
Tacklingsövning
Koreanskt byte
Linjesäkring
Sidolöpning i kors
Sidolöpning framåt med täckning bakåt
Y6-attack med sidorörelse
Zig-zag-försvar
Försvar med kontring
Skotthot mot mitten
Försvar med M6-ryck
2 anfallare - 2 försvarare
3 anfallare - 3 försvarare
Erövring 1
Erövring 2
Träning mittförsvar 6:0
Träning mittförsvar 5:1 1
Træning af midtforsvar i 5:1 - 2
Träning HV2 i 6:0/5:1
Försvar/rullövning
Avdribbling vid kontring
Täck spelare
Försvarsövningar - parvis
Försvarsfälla- Y6
Täckningsträning

Övningar - Målvakt
Lobträning
Långa utkast
Returer
Mod
Skott och greppa bollen med press
Armparader
Benparader
Kroppsparader
Kantskott A
Kantskott B
Ut/hem
Reaktionsövning 1
Reaktionsövning 2
Reaktionsövning 3
Reaktionsövning 4
Reaktionsövning 5
Reaktionsövning 6
Målvaktspress
Målvaktsövning 1
Målvaktsövning 2
Målvaktsövning 3
PFP
Skott från olika avstånd
Långa utkast
Skott från 6m-linjen
Start av anfall med målvakt